Aktuellt‎ > ‎

Välkommen!

Lindängeskolan är en kommunal modern multikulturell grundskola. Vi har ca 450 elever från årskurs F-9.Vi har även en särskola för årskurs 1-9, där det finns hemvist och fritidshem. Skolan är belägen väldigt nära ett parkliknande grönområde. Detta skapar möjlighet för aktiva raster och spontant idrottande.

Ett av våra mål här på skolan är att skapa en lugn och trygg lärandemiljö för våra elever. Detta anser vi som väsentligt för att eleverna skall kunna ta åt sig kunskap på bästa sätt.

På kvällarna bedrivs idrotter och andra aktiviter på skolan av 
Allaktivitetshuset. Detta för att bidra till att eleverna sysselsätts på ett utvecklande sätt även efter skoltid!

Jaklina Stankic

Rektor