Information‎ > ‎

2B skapar gruppkänsla genom kreativitet

skickad 27 mars 2015 01:41 av mattias.isberg@skola.malmo.se
När man går i korridorerna mot 2Bs klassrum på Lindängeskolan fylls man av glädje. 
Det är tydligt att eleverna här får använda sin kreativitet på flera olika sätt. 
Jag är här för att jag har hört att de arbetat aktivt för att stärka gruppkänslan i klassen 
med hjälp av olika typer av grupparbeten. Här är en del av deras verk! 

Detta lapptäcke har eleverna fått skapa tillsammans! 
Det är tydligt att de är stolta över vad de skapat.  
På varje hjärta har eleverna fått brodera in sina namn. 

 
Nu till påsken har klassen fått skapa detta hjärta av kaniner som 
ser olika ut. Tanken är att det är okej att vara annorlunda. 
Att alla får vara sig själv i den stora gruppen.   


Lisbeth Frank är klassföreståndare och hon berättar om tanken
med de två tavlorna på väggen. Klassen delades in i två grupper.
Varje grupp skulle sedan skapa ett konstverk med inspiration
från en konstnär. Den ena gruppen fick Claude Monet och
den andra gruppen fick Vasilij Kandinskij. 

Varje samarbete för eleverna i klassen närmare varandra. 
Så klart uppstår det ibland konflikter, men för varje projekt 
de gör tillsammans så blir de mer sammansvetsade. 
Elever ser att det gruppen kan skapa tillsammans är 
saker de inte klarat att göra på egen hand. 

Trädet ovan är är skapat av händer från alla elever i klasser f-3 
på skolan. 

Text och bild: Mattias Isberg  

Comments