Information‎ > ‎

Årskurs 3 har deltagit i InnoCarnival Skåne 2018

skickad 5 apr. 2018 01:23 av mattias.isberg@skola.malmo.se   [ uppdaterad 5 apr. 2018 01:26 ]
Nu kan du se klassernas egna uppfinningar!

Klass 3A

YouTube-video


Vår robot har en basketkorg på huvudet för att göra det roligt att kasta skräpet. Om du träffar rätt så blinkar en LED-lampa på huvudet och den visar dig att du bidrar till att hålla havet rent och rädda havsdjuren.

När du kastar skräp i naturen så ser roboten dig och blir arg och ledsen. Då visar han dig en skylt på hur det kommer att se ut om du fortsätter.

Den går på stranden och på stan och plocka skräp med sina händer. På den ena handen har roboten en tång och på den andra en magnet. Allt skräp samlas i robotens mage.


Klass 3B

YouTube-video


Vår ubåt är ett forskningscentrum som bidrar till ett renare hav. Det är en ubåt som drivs av kraften i havsvågorna, av solenergi och biogas som tillverkas i ubåten. Inuti ubåten finns det ett forskningscentrum och ubåten plockar skräp och har ett eget reningssystem. I forskningscentret kan marinbiologer studera havet närmare. De har även egna sovplatser så de kan vistas en längre tid. Skräpet sugs upp delvis genom munnen men även med hjälp av en griptång. Större föremål plockas med griptången och allt kommer genom munnen. Ubåten liknar en stor fisk för att passa in i havsmiljön. Den drivs med hjälp av en motor med propeller. Ögonen är kameror/sensorer för att forskarna ska kunna se skräpet. Öronen används delvis för att fånga in signaler från levande djur samt fånga satellitsignaler för internet. Ubåten skickar även ut ljudvågor genom speciella högtalare. Dessa ljudvågor ska likna större havsdjurs läte(haj/blåval) för att skrämma bort levande varelse som annars skulle hamnar in i reningssystemet. När skräpet kommer in i reningssystemet ska det sorteras med hjälp av sensorer i lådor. Om det finns något levande ska sensorerna känna av dessa och släppa allt levande ut genom en annan utgång. Skräpet skall sorteras med hjälp av ett cylindriskt rullband och i slutet ska det även finnas ett filter för mikroplaster. Det ska även finnas sensorer i lådorna som ser när lådorna är fulla med skräp. Dessa ska sedan skickas med hjälp av en fjärrkontroll på land. Lådorna ska återanvändas. Solcellerna används för att starta ubåten och därefter ska energi från havets rörelse återvinnas för att få propellern att snurra. En del av skräpet ska omvandlas till biogas direkt för att driva ubåten. Ubåten ska ha stora fönsterrutor så att forskarna ska kunna titta utåt och undersöka. Forskarna ska kunna ta sig lätt i havet med hjälp av speciell utrustning.

Klass 3C

YouTube-video


En robot med sex armar som går på hjul och har propeller för att kunna simma. Munnen har sensorer som känner av skräpet. När den ser skräp skickas signal till armarna som plockar upp skräpet. Händerna har tång för att kunna plocka skräpet. Armarna används även för att roboten ska kunna simma. På magen finns det en lucka där skräpet läggs i. Skräpet separeras från vatten genom ett filter, sedan rinner vattnet tillbaka i havet, floden eller sjöar genom en tub. Roboten hjälper till att hålla stränder, miljöer kring floder och sjöar samt hav rena. Då bidrar den till att de marina resurser men även andra ekosystem skyddas. Människornas hälsa förbättras då vi annars skulle t.ex. äta fisk som innehåller mikroplaster eller andra ämnen som kommer från vårt skräp. Detta innebär att det kommer att finnas mindre hunger då människorna kan få mer mat genom att t.ex. fiska och fattigdomen kommer då att minska. Den hjälper också till att vatten i sjöar och floder bli renare. Personerna som använder detta vatten som dricksvatten eller till att tvätta sig får renare vatten. Vi kommer att få mer hållbara städer och samhällen genom att miljön kring de samhällen där det finns mycket skräp blir renare.