Information‎ > ‎

Ämnen: Innehåll & Kunskapskrav

Här kan ni hitta de styrdokument som styr vårt arbete i skolan. Vi arbetar med förmågorna i ämnet. Det centrala innehållet är det som undervisningen ska handla om. Eleverna bedöms utifrån kunskapskraven i ämnet.