Information‎ > ‎

Skolrådet- Tillsammans för våra barns bästa skola!

Föräldrar, elever och skolpersonal är välkomna att ingå i vårt Skolråd. Här diskuterar vi utvecklingsfrågor. Syftet är att arbeta tillsammans för våra barns bästa skola. Tillsammans driver vi ett arbete för en trygg, stimulerande och kunskapsrik skolgång. 

Anmäl dig till någon av skolledarna om du kan tänka dig att ingå i detta utvecklingsarbete. 

VÄLKOMNA!

Föregående protokoll