Information‎ > ‎

Information om händelse på Lindängeskolan

skickad 8 nov. 2017 04:54 av mattias.isberg@skola.malmo.se   [ uppdaterad 8 nov. 2017 04:54 ]

I dag har en maskerad person med en kniv synts till på Lindängeskolans skolgård. Personen har uppfattats som hotfull av eleverna, men ingen har kommit till fysisk skada. Skolan har gjort en polisanmälan och polisen är på plats. Skolan är låst och eleverna samlades inledningsvis i aulan men är nu tillbaka på sina ordinarie lektioner, efter samråd med polisen.

Skolledningen tar händelsen på största allvar och har agerat enligt rutin. Vi vill därför att ni som vårdnadshavare får kännedom om detta och vid behov kan prata med era barn om det.

Har du frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att kontakta ditt barns mentor.

Med vänlig hälsning

Jaklina Stankic                    

rektor                                                       
Lindängeskolan