Information‎ > ‎

Information om skolrestauranger i grundskolan

skickad 31 maj 2018 00:19 av mattias.isberg@skola.malmo.se   [ uppdaterad 31 maj 2018 00:19 ]
I Malmö stad är maten alltid viktig, framförallt för skolbarnen. Vi på
skolrestauranger lagar skollunch till alla kommunala grundskolor och
gymnasieskolor. På ett flertal skolor serverar vi även frukost och
mellanmål. Skolrestauranger lagar också mat till en del av stadens
förskolor. Sammanlagt serverar vi 33 000 matgäster varje dag.

Maten och menyn
Skollunchen ska ge ungefär 30 % av dagens energi- och näringsbehov och
behöver kompletteras med frukost, mellanmål och middag för att täcka det
totala behovet. Skolrestaurangers menyer är näringsberäknade för att leva upp
till skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider. Maten följer de nordiska
näringsrekommendationerna och Malmö stads policy för hållbar utveckling och
mat. Vi har en hög andel ekologiska livsmedel och planerar menyn för minskad
klimatpåverkan. Aktuell meny för skollunch finns presenterad på vår hemsida
www.malmo.se/skolmat där du också kan läsa mer om skolmaten.

Om du varje dag väljer vegetarisk eller fläskfri mat vill vi gärna att du anmäler
detta, då hjälper du oss i planeringen av mängden mat och bidrar till att
minimera matsvinn. Blankett för anmälan av vegetarisk mat, veganmat eller
fläskfri mat hittar ni på www.malmo.se/skolmat under fliken specialkost.

Skolmatsappen
Det är möjligt att ladda ner en kostnadsfri app, Skolmaten, där du kan se menyn
för just din skolrestaurang. Appen finns både för iPhone och Android. Mer
information hittar du på www.dinskolmat.se

Specialkost
För de elever som är i behov av specialkost behöver skolrestauranger få in ett
kostintyg samt ifylld blankett för anmälan av specialkost. Kostintyget är giltigt
hela skolgången om det i intyget inte anges ett slutdatum. Mer information om
var anmälan och kostintyg skickas in samt blanketten hittar du på
www.malmo.se/skolmat under fliken specialkost. Här finner du även svar på
andra frågor kring specialkost i Malmö stads skolor.

Välkommen till din skolrestaurang!

Hälsar serviceförvaltningen