Information‎ > ‎

Klasstafett torsdagen 2 juni

skickad 24 maj 2016 00:45 av mattias.isberg@skola.malmo.se   [ uppdaterad 24 maj 2016 01:02 ]


Nästa vecka är det Klasstafett för åk 7-9

 • Ni elever börjar dagen kl. 9 ute vid starten på stora slingan.
 • kl 9:30 går starten! Så då måste du vara på plats ute på banan.
 • Torsdagen den 2 juni kl 9:30 går starten! Så vid starten ska du vara på plats ute vid din startpunkt redan då.
 • En 15km lång (6 varv runt stora slingan) stafett, som är uppdelad i mindre sträckor på 500m vardera.
 • De elever som vill springa fler delsträckor får göra det, men alla måste springa minst en.
 • Varje klass kommer ha en stafettpinne som överlämnas mellan klasskamraterna (vid växlingzonerna =röda prickar) framtills det att ni går i mål, men det är alltså endast en elev från varje klass som springer åt gången.
 • Vilken ordning ni springer planerar ni i klassen tillsammans med era lärare under klassrådet. Utse även en lagkapten i klassen som tillsammans med läraren som höll i klassrådet behåller er planering och som ser till att alla i klassen vet vilka sträcker de ska springa och vilken ordning det sker. Läraren lämnar en kopia på planeringen till Mattias.
 • Bilden: Det är 500m mellan de röda punkterna och vid varje punkt kommer det finnas en växlingszon (med en skylt) där en lärare kommer stå och se till att stafettpinnarna överlämnas. Den klass som som först sprungit 6 varv blir skolmästare!
 • Det kommer utses en vinnare för varje årskurs (7, 8 och 9) och era hemklassrum prydas med ett diplom.
 • När man inte springer hejar man på sin kamrater! Stafetten startar kl 9:30 och är slut när sista lag går i mål ca 11:30-12:00.
 • Glöm inte att ha bra skor för löpning, och klä er så ni inte fryser medan ni väntar på att få springa. Lycka till!

Hälsningar från idrottslärarna 
Mattias, Miro och Viktor

Comments