Information‎ > ‎

Likabehandlingsplan

På Lindängeskolan arbetar vi för ett öppet klimat där alla ska känna sig trygga.
Nedan kan ni ladda ner vår likabehnadlingsplan.

Likabehandlingsplaner