Information‎ > ‎

Påminnelse om enkäten

skickad 16 feb. 2016 03:40 av mattias.isberg@skola.malmo.se   [ uppdaterad 16 feb. 2016 03:40 ]

från Skolinspektionen

I förra veckan skickades en enkät ut från Skolinspektionen till föräldrar, elever i årskurs 5 och 9 samt pedagogisk personal på Lindängeskolan. Enkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Syftet är att undersöka hur föräldrar och personal uppfattar Lindängeskolan.

Ni som ännu inte besvarat enkäten ombedes att göra detta snarast. Genom att svara på enkäten hjälper Ni till med att ge en bild över Lindängeskolans verksamhet.


Hälsningar 

Skolledningen