Information‎ > ‎

Spännande 3D projekt för våra elever i åk 7.

skickad 30 apr. 2015 00:10 av mattias.isberg@skola.malmo.se   [ uppdaterad 4 maj 2015 23:29 ]
Malmö Stad har nyligen investerat pengar i 5st 3D-skrivare som skolorna ska kunna låna under kortare tidsperioder och det är vi på Lindängeskolan jätteglada för. Därför har vi planerat ett case för alla elever i åk 7 där de under sina tekniklektioner ska få rita och konstruera en bro som i slutändan ska printas ut med 3D-skrivare. Super häftigt! 

Eleverna utgår ifrån ovanstående 3D-modell och får sedan lära sig att konstruera en bro mellan de olika plattformarna. De får själv välja hur den ska se ut men det finns visa riktlinjer som måste uppfyllas. När bron är färdig kommer den bedömas på följande tre områden:

*Utseende
*Hållfasthet. Hur mycket vikt bron tåler. Modellerna kommer att testas.
*När de skapat modellerna och testat hållfastheten ska de redogöra för hur de kan förbättra modellerna.

Specifikation
Modellen ska byggas i en skala 1:1000. Alltså 1mm motsvarar 1m i verkligheten.
Bron ska ha en bredd på ca : 50mm vilket gör att den i verkligen är 50m bredd. En båt som är 10m hög ska kunna passera under bron.

Kopplingar till läroplanen/kunskapskraven
Eleverna:
  1. utvecklar intresset for teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor. 
  2. utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen.
  3. ska kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar.
  4. Kunna redogöra for viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, bade förr och nu, och ange några tänkbara drivkrarigafter bakom denna.
  5. Kunna analysera för och nackdelar när det galler teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor.

Ansvariga lärare 
Mattias Isberg & Peter Lunden.