Information‎ > ‎

Tack till alla som har hjälpt till igår

skickad 9 nov. 2017 05:21 av Jaklina Stankic

Igår hade vi en annorlunda dag på Lindängeskolan.

Tack vare att vi hanterade det systematiskt och skolans personal agerade på ett mycket bra och effektivt sätt lyckades vi säkra skoldagen och fullfölja alla lektioner och fritidshemmets verksamhet enligt schemat.

Vi lyckades också tack vare ett gott samarbete med alla föräldrar vi hade kontakt med.

Det tackar vi så mycket för!

Vi tackar givetvis polisen som gjorde en fantastisk insats och var på skolan under hela dagen och skapade trygghet.

Idag kommer vi att utvärdera gårdagen och se över eventuella förbättringsbehov.

Under en period kommer vi att ha två väktare på skolan som har i uppdrag att bevaka huvudentrén och skolgården. De kommer även att röra sig inomhus. Vi har valt att ha den här åtgärden för att skapa trygghet hos eleverna och personalen trots att vi samråd med polisen har bedömt att det inte finns ett ökat behov av att avvika från ordinarie rutiner.

Alla elever som är i behov av stöd kommer att kunna få det av vår personal och framförallt elevhälsoteamet.

Ni är välkomna att höra av er till ansvarig mentor eller skolledare.

 

Skolledningen 

Comments