Information‎ > ‎

Vårt elevhälsoteam (EHT)

Vårt elevhälsoteam består av följande personer:  Kurator, skolsköterska, studie-&  yrkesvägledare och vår specialpedagog. 
På Lindängeskolan har vi två kuratorer. 

 Amanda Hugh är skolans Studie- och yrkesvägledare. Hon hjälper eleverna att hitta praktikplatser (PRAO) och ge stöd inför gymnasievalen. Kontakta gärna Susanne om du behöver råd i dessa frågor. 


Vill du prata med skolsköterskan? Se info till höger. 

Obs! Du kan inte sjukanmäla barn via e-post till skolsköterskan!
Kuratorer
Annika Follin
Mobil: 0733-836438

Paulina Peterson 
Mobil: 0709-947096
Epost: Paulina.Petersson@malmo.se


Studie- och yrkesvägledare
Amanda Hugh
Mobilnr: 0729-720265


Skolsköterska 
Boel Ahlandsberg
Telefon: 0729-635064
E-post: Boel.Ahlandsberg@malmo.se