IT i skolan

Hej! 
På Lindängeskolan strävar vi efter att ligga i framkant med IT. Vi vill att elever som gått sin skolgång på Lindängen skall känna att de behärskar att använda datorer och teknisk utrustning professionellt sätt. Där har ledningen bestämt att ett av skolans tre fokusområden (i åtagandeplanen) är digitalisering.  

Vår vison! 
När du som elev har gått på Lindängeskolan i 9 år ska du ha en bred digital kompetens. Datorn ska vara ett naturligt verktyg för att söka information, skapa olika digitala dokument, presentationer, budgetar och lyssna på inlästa böcker. Du ska ha fått goda digitala kunskaper både inför gymnasiet och arbetslivet. Du ska ha fått lära dig programmera och arbeta med film.     

Några av de metoder vi använder för att nå vår vision:
På skolan har alla elever tillgång till en egen Chromebook.
Vi använder ipadar för filmskapande. 
Skolan har en IT-pedagog som tillsammans med ledning planerar och ansvarar för fortbildning för övrig personal.
Skolan har en IT-administratör som bland annat erbjuder eleverna support varje vecka. 
Varje arbetslag har en IT-representant . 
Vi har tydliga regler för eleverna kring användandet av datorer i klassrummet för att skapa en lugn och trygg lärmiljö med fokus på lärandet.  
Vi är igång och försöker skapa en bra IT och biblioteksplan som innehåller spännande projekt för eleverna i alla stadier.  

   
En vanlig dag på Lindängeskolan i åk 3, Skolåret 2016/2017

 
Foto: Åk 2 Bee-bot-programmering    Foto: Åk 9 Java-Script

Vi arbetar aktivt för att alla elever  som går ut åk 9 på Lindängeskolan ska ha god bas i programmering.  

Formalia på skolarbeten
På Lindängeskolan tycker vi att det är viktigt att eleverna lär sig att källhänvisa och utforma skolarbeten på ett bra sätt, så att de är förbereda på de krav som kan ställa på dem i efterföljande studier.   Klicka på nedanstående länk för att se vårt dokument med dessa riktlinjer. 

Övrigt
För att hålla undervisningen modern har vi satt in interaktiva tavlor med projektor, dator och högtalare i samtliga klassrum!
Vi har arbetat tidigare arbetat aktivt med läxhjälpsfilmer via nätet! Nu tar skolan fram nya mål för att få igång arbetet i klassrummen. 
Vi har länge haft ett fullt utbyggt trådlöst nätverk som lärare och elever kan logga in på med bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner. 
Nedan kan du se ett projekt vi gjort om Franska revolutionen med en klass i åk 8.

Nedan ser du de regler vi satt upp i klassrummen kring datoranvändande. 
 Mattias Isberg
Lindänge- 
Förstelärare IT-pedagogik
Mobil: 0768-915771