Grundsärskolan‎ > ‎

Allmän information

eLindängegrundsärskola bedriver undervisning för årskurserna 1-9 och har cirka 70 elever inskrivna i verksamheten. På Lindängegrundsärskola läser eleverna antingen ämnen eller ämnesområden. Det kan också förekomma att elever läser en kombination av ämnen och ämnesområden eller följer en del av grundskolans ämnen. 

Under föregående läsår, 2015-2016, har all personal utvecklat sin kompetens i lågaffektivt bemötande. Grundsärskolans lärare fördjupade även sina kunskaper om bedömningsprocessen samt lade tyngdpunkten på ett språkutvecklande arbetssätt. 

Detta läsår, 2016-2017, har personalen i grundsärskolan fokus på hur man ska få eleverna mer delaktiga i sin lärmiljö. Även förra läsårets arbete med språkutveckling fortsätter.

Elevhälsoplan

Vår likabehandlingsplan

Vår fritidshemsplan


Ledning

Gunilla Frykander
Biträdande rektor
Åk 4-6 och Grundsärskolan
Telefon: 0721-810272
Epost: gunilla.frykander@malmo.se

Anna-Kersti Stjernfeldt
Biträdande rektor
Grundsärskolan
Telefon:  072-9740921 Epost: annakersti.stjernfeldt@malmo.se