Grundsärskolan‎ > ‎

Fritidshem/Hemvist

Vi erbjuder fritidsverksamhet för eleverna i grundsärskolan. Verksamheten vänder sig till elever i åldern 6-13 år. Ansökningsblankett finns att hämta på fritidshemsavdelningarna. Från den dagen eleven fyller 13 finns det hemvist. Detta är en LSS insats och plats till hemvisten ansöker man hos sin LSS assistent. Fritids och hemvist finns i A-huset och Solhuset.

Under fritidshemstid anordnas olika aktiviteter tex. sångstund, skapande verksamhet, utelek, fri lek, samarbete med grundskolan och lässtund. Under lovverksamheten försöker vi att lämna skolan och se oss omkring i vår närmiljö och delta även i aktiviteter som anordnas av yttre aktörer.

För oss som arbetar på fritids är det viktigt att eleverna utvecklas till självständiga individer. Vi använder oss av ett lågaffektivt arbetssätt och mycket positiv förstärkning. Vi anser att våra elever har stort utrymme att växa och ett stort självförtroende att faktiskt göra det.