Nyheter

Busskort: sök igen senast den 26 april

För de elever i årskurs 1-9 som har busskort nu och vill ha det igen till hösten: Vårdnadshavare ansöker på skolplaceringsenheten senast den 26 april för att vara säker på att ha fått hem busskortet till skolstarten i augusti. För blivande förskoleklassbarn gäller senast den 10 maj.

Här är regler för busskort och ansökningsformulär.

De busskort eleverna har nu är giltiga fram till skolavslutningen.

Mvh, Skolledningen

Information till vårdnadshavare om skolplikt 200415.pdf

2020-03-30 Information från grundskoleförvaltningen angående Covid 19

Klicka på länkarna för önskad språk.

Information till vårdnadshavare med anledning av coronaviruset 2020-03-17.pdf

Information till föräldrar angående Coronavirus


Malmö stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Malmö stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Malmö stads verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.


Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller agerande vid förebyggande smittspridning. Rutinen för stadens skolor är:

  • Elever som har varit utomlands kan gå till skolan som vanligt om de mår bra, oavsett vilka områden de har rest till.
  • Blir eleven sjuk under skoltid, oavsett om eleven har varit utomlands eller inte så gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att skolan ringer barnets vårdnadshavare som hämtar eleven.


Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea eller norra Italien.
  • du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19. Läs mer på 1177.se.


Mer information om covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du kan också ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

Vh Rektor Charlotte Rosdahl Larsson


Skolrådet den 27 februari kl 17.30 är inställd pga sjukdom.

Vi återkommer med ny tid.


Vh Ledningen

Till dig som möter barn och vuxna som är oroliga för läget i vår stad

Malmö har den senaste tiden drabbats av en rad sprängningar och skjutningar. Det är allvarliga händelser som drabbar barn direkt och indirekt. Vi vet liksom ni att det finns ett stort behov av stöd. Bris har öppet i våra stödkanaler och vi har sedan den senaste helgens skjutningar tagit emot samtal både från drabbade barn och vuxna.

Ni får gärna hänvisa samtal vidare till oss, och särskilt tipsa om vår nystartade stödlinje för arabisktalande vuxna, som har öppet tisdag-torsdag.

Bifogat i detta utskick finns råd och stöd till vuxna om hur de kan stödja barn och unga efter svåra och allvarliga händelser. Det finns också information och kontaktuppgifter till Bris stödverksamhet, som gärna får spridas vidare till så många som möjligt. Bris har öppet varje dag i telefon, chatt och mejl för alla barn. Bris vuxenstöd på svenska har öppet på vardagar.

Bris arbetar både med direkt stöd till barn/unga och vuxna, samt förebyggande för att tillsammans med civilsamhället och offentlig sektor skapa en trygg stad för barn och unga i Malmö. Vi finns också på plats vid behov av annat stöd. Har ni kunskap om verksamheter som vi kan hänvisa till, eller annan information som kan vara bra för oss på Bris att veta om är vi tacksamma om ni hör av er.

Med vänlig hälsning

Bris syd

bris.syd@bris.se

Alka Khanna, regionombud Syd. Tel: 040- 6905250

Terese Ahlstedt, stöd och utbildning. Tel: 040-6905252

Marta Livendahl, stöd och utbildning Tel: 040-6905251

Länk till Bris stöd för barn och unga: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/.

Länk till Bris stöd till vuxna på svenska och arabiska:

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/.

Råd till dig som vuxen om hur du kan stödja barn och unga.pdf

Lindängeskolans plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2019-20.pdf

Information om Infomentor

Skola 24 och Infomentor.pdf


Nu kan du frånvarorapportera Skola 24 via Infomentor! Läs mer i dokumentet bredvid.

Föräldramöte InfomentorHub.pdf
FAQ Vh Infomentor.pdf

Föräldramöte

Åk 1-3 måndagen 16 september kl. 17.00 i matsalen. Vi börjar med information om Infomentor därefter går varje klass vidare till sina respektive klassrum.

Åk 7 måndagen 16 september kl. 17.45 samling på Torget och därefter information om Infomentor i Infosalen kl. 18.00. Åk 7 kommer sedan fortsätta föräldramötet i sal 20.

Åk 9 måndagen 16 september kl. 17.30 samling på Torget och därefter information om Infomentor i Infosalen kl. 18.00.


Särskolan onsdagen 25 september kl. 17.00 samling i matsalen. Vi börjar med information om Infomentor i matsalen och går därefter till Solhuset/A-huset.

Infomentor brev till vårdnadshavare.pdf

Datum 190111

Information från skolledning till elever, medarbetare och vårdnadshavare

Skolorna i Malmö stad ska vara trygga och drogfria platser för våra elever och vår personal. Därför inleds nu ett pilotprojekt, kallat Drogfri skola, där ett antal högstadie- och gymnasieskolor under vårterminen kommer att sökas igenom av narkotikahundar.

Projektet är ett samarbete mellan polis, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Ambitionen är att alla skolor så småningom ska få möjligheten att sökas igenom.


Insatsen är ett komplement till vårt förebyggande arbete mot droger och stöd till elever i riskzonen. Det är en förebyggande åtgärd i enlighet med våra riktlinjer och drogpolicys och vi vill understryka att det inte finns några misstankar om att det finns droger på skolan. För att ändå kunna utesluta det har vi, i samråd med polisen, beslutat att inte informera om vilka skolor som söks igenom, eller när sökningen görs.


Sökningarna kommer att göras efter lektionstid när skolorna är tomma. Om hundarna skulle hitta spår av droger, inleds en förundersökning. Polisen har också rätt att öppna låsta inventarier och utrymmen om hundarna markerar.

Mvh Skolledningen på LindängeskolanVåra fantastiska elever i åk 3 och deras arbete under tekniklektioner

Eleverna visar hur vi använder enkla mekanismer. De planerar, dokumenterar och genomför en konstruktion med hjälp av teknikens arbetssätt.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image