Nyheter

Till dig som möter barn och vuxna som är oroliga för läget i vår stad

Malmö har den senaste tiden drabbats av en rad sprängningar och skjutningar. Det är allvarliga händelser som drabbar barn direkt och indirekt. Vi vet liksom ni att det finns ett stort behov av stöd. Bris har öppet i våra stödkanaler och vi har sedan den senaste helgens skjutningar tagit emot samtal både från drabbade barn och vuxna.

Ni får gärna hänvisa samtal vidare till oss, och särskilt tipsa om vår nystartade stödlinje för arabisktalande vuxna, som har öppet tisdag-torsdag.

Bifogat i detta utskick finns råd och stöd till vuxna om hur de kan stödja barn och unga efter svåra och allvarliga händelser. Det finns också information och kontaktuppgifter till Bris stödverksamhet, som gärna får spridas vidare till så många som möjligt. Bris har öppet varje dag i telefon, chatt och mejl för alla barn. Bris vuxenstöd på svenska har öppet på vardagar.

Bris arbetar både med direkt stöd till barn/unga och vuxna, samt förebyggande för att tillsammans med civilsamhället och offentlig sektor skapa en trygg stad för barn och unga i Malmö. Vi finns också på plats vid behov av annat stöd. Har ni kunskap om verksamheter som vi kan hänvisa till, eller annan information som kan vara bra för oss på Bris att veta om är vi tacksamma om ni hör av er.

Med vänlig hälsning

Bris syd

bris.syd@bris.se

Alka Khanna, regionombud Syd. Tel: 040- 6905250

Terese Ahlstedt, stöd och utbildning. Tel: 040-6905252

Marta Livendahl, stöd och utbildning Tel: 040-6905251

Länk till Bris stöd för barn och unga: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/.

Länk till Bris stöd till vuxna på svenska och arabiska:

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/.

Råd till dig som vuxen om hur du kan stödja barn och unga.pdf

Lindängeskolans plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2019-20.pdf

Information om Infomentor

Skola 24 och Infomentor.pdf


Nu kan du frånvarorapportera Skola 24 via Infomentor! Läs mer i dokumentet bredvid.

Föräldramöte InfomentorHub.pdf
FAQ Vh Infomentor.pdf

Föräldramöte

Åk 1-3 måndagen 16 september kl. 17.00 i matsalen. Vi börjar med information om Infomentor därefter går varje klass vidare till sina respektive klassrum.

Åk 7 måndagen 16 september kl. 17.45 samling på Torget och därefter information om Infomentor i Infosalen kl. 18.00. Åk 7 kommer sedan fortsätta föräldramötet i sal 20.

Åk 9 måndagen 16 september kl. 17.30 samling på Torget och därefter information om Infomentor i Infosalen kl. 18.00.


Särskolan onsdagen 25 september kl. 17.00 samling i matsalen. Vi börjar med information om Infomentor i matsalen och går därefter till Solhuset/A-huset.

TILL VÄRLDENS BÄSTA ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE
Till alla Lindängeskolans underbara elever och vårdnadshavare.pdf
Sommarbrev 2019.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageUtställning av åk 3 på Lindängens Bibliotek

Just nu fram till 9 juni pågår en utställning på Lindängens Bibliotek som elever i åk 3 har skapat.

Infomentor brev till vårdnadshavare.pdf

Varmt välkomna alla vårdnadshavare till Lindängeskolans skolråd!

Måndagen den 29 april klockan 17.30-19.00 träffas vi i personalrummet.

Innehåll:

Återblick: 2018-2019

  • Framgång
  • Utvecklingsområden

Framåtblick: 2019-2020

  • Verksamhetsplanering
  • Verksamhetsutveckling

Vårdnadshavares frågeställningar

Hälsningar

Lärare och skolledning


Datum 190111

Information från skolledning till elever, medarbetare och vårdnadshavare

Skolorna i Malmö stad ska vara trygga och drogfria platser för våra elever och vår personal. Därför inleds nu ett pilotprojekt, kallat Drogfri skola, där ett antal högstadie- och gymnasieskolor under vårterminen kommer att sökas igenom av narkotikahundar.

Projektet är ett samarbete mellan polis, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Ambitionen är att alla skolor så småningom ska få möjligheten att sökas igenom.


Insatsen är ett komplement till vårt förebyggande arbete mot droger och stöd till elever i riskzonen. Det är en förebyggande åtgärd i enlighet med våra riktlinjer och drogpolicys och vi vill understryka att det inte finns några misstankar om att det finns droger på skolan. För att ändå kunna utesluta det har vi, i samråd med polisen, beslutat att inte informera om vilka skolor som söks igenom, eller när sökningen görs.


Sökningarna kommer att göras efter lektionstid när skolorna är tomma. Om hundarna skulle hitta spår av droger, inleds en förundersökning. Polisen har också rätt att öppna låsta inventarier och utrymmen om hundarna markerar.

Mvh Skolledningen på Lindängeskolan

Stort tack till alla våra elever som har jobbat flitigt under det gångna året!

Stort tack till alla Lindängeskolans medarbetare som med sitt engagemang har möjliggjort elevernas utveckling!

Stort tack till alla vårdnadshavare och andra samverkanspartners som har bidragit till att våra elever lyckas!

Vi är väldigt stolta över utställningen på Stortorget som handlar om elevernas framtidsdrömmar och är en del av

Steve Angelos arbete

FÖR VÅRT MALMÖ

och

FÖR VÅRT SVERIGE!

Tack till Steve Angello och Ali Eftekari som ser att vi gör skillnad!

Lindängeskolan

önskar

alla

God Jul

och

Gott Nytt År!
Våra fantastiska elever i åk 3 och deras arbete under tekniklektioner

Eleverna visar hur vi använder enkla mekanismer. De planerar, dokumenterar och genomför en konstruktion med hjälp av teknikens arbetssätt.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image